top of page

Krav til sortering av avfall i Norge

Det er strenge krav til hva en kan kaste som blandet avfall. Det er derfor smart å bruke big-bags eller beholdere når en skal kvitte seg med avfall, spesielt ved kombinasjon med bruk av container. Her er en liste over hva en kan og kan ikke kaste som blandet avfall.

Vil du bruke en sekk til, blandet avfall restavfall, må du ikke kaste dette i sekken. (De samme reglene gjelder for containere og beholder):

 • Trykkimpregnert trevirke

 • Gips

 • Isolasjon

 • Tunge masser, betong, fliser, jord, stein og lignende.

 • El-avfall, ledninger, batterier. Alt som går på strøm eller batteri.

 • Farlig avfall, maling, lim og husholdningskjemikalier.

 • Lenoleum

 • Asbestprodukter

 • Tjærepapp og tak shingel

 • Bildekk

 • Spraybokser, brannslukningsapparater og andre trykksatte beholdere.

 • Matavfall

 • Flytende avfall

Bestill egen sekk, container eller beholder for disse avfalls fraksjonene:

Har du noen av disse fraksjonene vil den beste løsningen være å bestille egen sekk og sortere i:

 • Trykkimpregnert trevirke

 • Gips

 • Isolasjon

 • Tunge masser, betong, fliser, jord, stein og lignende.

 • El-avfall, ledninger, batterier. Alt som går på strøm eller batteri.

 • Maling, lim og husholdningskjemikalier.

 • Lenoleum

 • Asbestprodukter

 • Tjærepapp

 • Tak shingel

 • Bildekk

 • Spraybokser, brannslukningsapparater og andre trykksatte beholdere.

 • Metall

 • Papp

 • Papir

 • Plast

 • Rent trevirke, Kan være malt og med skruer og spiker

 • Hageavfall

Er det noe du lurer på, eller har du en fraksjon som ikke er nevnt her, kan du ta kontakt med oss på tlf. 962 04 153. det finnes altid en løsning.

Her er en plakat som benyttes ved bruk til leie av containere til avfall. De samme reglene gjelder for sekker og beholdere. Det kan være lurt å bestille flere sekker slik at du får sortert ut riktige fraksjoner dersom du har noen av dette du skal kaste.

Ta gjerne utskrift av denne plakaten og heng den opp og/eller del den ut til alle som er med på å kaste avfallet.

Skjema ikke kast dette..png
bottom of page