top of page
Henting av fulle 2020 liter Big-Bag storsekker med søppel.

Henting av fulle 2020 liter Big-Bag sekker med søppel.

DBH 96 x 216 x 100 cm. Vekt / Løftekapasitet 1,0 tonn.

 

Betal nå kr 400,- pr. sekk som skal hentes og få tilsendt faktura for transport og avfallet som veies inn til mottak.

 

Priser for transport (etterfaktureres):

 • Transport ved henting av sekker kr 1238,- pr. time.
 • Bompenger ved passering.

 

Priser på avfallet som veies inn (etterfaktureres):

Viktig: Avfallet som leveres med sekker må ikke blandes. Det er viktig å sortere i følgende fraksjoner.

 • Restavfall kr 1,90 pr. kilo.
 • Trevirke kr 1,10 pr. kilo.
 • Hageavfall kr 1,30 pr. kilo.
 • Trykkimpregnert trevirke kr 2,60 pr. kilo.
 • Gips kr 1,90 pr. kilo.
 • Gips med flis kr 2,10 pr. kilo.
 • Isolasjon kr 1,90 pr. kilo.
 • Blandet plast kr 2,60 pr. kilo.
 • Tunge masser, betong, fliser osv, kr 1,70 pr. kilo.
 • El-avfall kr 1,20 pr. kilo.
 • Maling, lim og husholdningskjemikalier kr 30,- pr. kilo.
 • Øvrig farlig avfall prises etter gjeldende takster. Ta gjerne kontakt med oss på tlf. 962 04 153 for ytterligere informasjasjon for å høre om best praksis for avfallstype.

 

Viktig ved henting med KRANBIL:

 • Det må ikke være noen strømførende ledninger i luftender sekkene står: Veien må være bred nok til at støttelabbene kan settes ut.
 • Avstanden fra senter der lastebilen skal stå til borterste BigBag må måles, gi oss beskjed om avstanden. Tips: sett sekkene så nært der lastebilen skal hente, dersom det er mulig.
 • Oppgi riktig fraksjon slik at riktig kranbil kommer for å hente.

 

Viktig ved henting med SKAPBIL:

 • BigBag kan hentes viss de står på paller og det er asfalt / betong fast dekke til pallejekken. Det må IKKE VÆRE GRUS underlag.
 • Oppgi riktig fraksjon slik at riktig varebil kommer for å hente.

 

Hvis det er farlig avfall må dette oppgis ved bestilling fordi det må deklareres til myndigheter.

 

Ved større avvik i forhold til bestillinger kan sjåføren avvise oppdraget.

 

Bomtur / avvik vil bli belastet etter gjeldende takster.

 

Sekkene må ikke lastes over kanten slik at det er fare for at last kan falle av under kraning og transport. Overfylte sekker med fare for uhell kan bli avvist av sjåføren.

Henting av fulle 2020 liter Big-Bag storsekker med søppel.

SKU: 8
kr 400,00Pris
 • Vi henter fulle sekker med Varebiler eller kranbil. Gi oss beskjed her ved bestilling hvordan sekkene er plassert. De må stå lett tilgjengelig for varebil eller kranbil når de skal hentes.

bottom of page